• slide
 • Lyst til at lære
  Lyst til at lære
 • Når man har gjort sig umage, har man gjort det godt nok
  Når man har gjort sig umage, har man gjort det godt nok
 • Engagerede lærere med stort fagligt overskud
  Engagerede lærere med stort fagligt overskud
 • Sammenhold og fællesskab
  Sammenhold og fællesskab

Ordensregler

På Stenløse Privatskole forventes alle at udvise respekt for hinanden, og vi lægger stor vægt på, at man holder en god omgangstone og kommunikerer med et positivt kropssprog.


Dress-code

 • Eleverne skal møde i praktisk tøj, som kan tåle leg og praktisk arbejde. Tøjet skal være afpasset årstiden, og elevens fremtræden skal være sømmelig og ikke udfordrende.
 • Eleverne må ikke bære kasket eller hue i undervisningssammenhænge.
 • Overtøj skal hænges på knagerne uden for undervisningslokalet.
 • Elever i 0.- 6. klasse skal medbringe overtøj, så de kan være udendørs i frikvartererne og i SFO-tid.

Frikvarterer
Udeordning for elever i børnehaveklasse til og med 6. klasse.

 • Området ved Ding er forbeholdt elever i 0. – 6. klasse.
 • Området ved Dong er forbeholdt elever i 7. - 9. klasse. Dog må 6. klasse gerne bruge boldbanen her.
 • Det er ikke tilladt at opholde sig på parkeringspladserne, og ved cyklerne er ophold kun tilladt i forbindelse med brug af egen cykel.
 • Boldspil må kun foregå på boldbanerne. 6. klasse skal bruge boldbanen ved Dong
 • Rulleskøjter, rullesko, løbehjul og skateboards må kun bruges som transportmiddel til og fra skole. Rulleskøjter skal tages af, inden man går indendørs.
 • I skoletiden må eleverne ikke forlade skolen.

Indeordning for elever i 7. - 9. klasse.

 • Indeordningen forudsætter, at man viser hensyn til hinanden og ikke er støjende og voldsom i sin adfærd.

Mobiltelefoner

Indskolingen:
Eleverne må kun medbringe mobiltelefoner, såfremt disse er slukkede. Mobiltelefonon må ikke tages med ud i frikvartererne.
Hvis en elev får behov for at ringe, kan der gives tilladelse hertil af elevens lærere eller pædagoger.

Mellemskolen:
Elevernes mobiltelefoner skal være slukkede eller på lydløs og placeres i holderen i klassen hele skoledagen, med mindre den bruges i undervisningen. De må heller ikke bruges i frikvartererne.

Udskolingen:
Elevernes mobiltelefoner skal være slukkede eller på lydløs og låses inde hele skoledagen, med mindre den bruges i undervisningen. De må heller ikke bruges i frikvartererne.

Ved uhensigtsmæssig brug af mobiltelefonen kan læreren inddrage denne og aflevere den på kontoret.
Eleven kan afhente telefonen efter endt skoledag.
På lejrskoler gælder særlige regler. Disse meddeles af den enkelte lærer.

Ordensduksens pligter.
Klassens ordensdukse tømmer skraldespande og sørger for, at klasselokalet er udluftet inden spisefrikvarteret er forbi.
Efter sidste lektion i klasselokalet eller faglokalet sørger ordensduksen for, at skraldespanden er tømt, og at lokalet er opstolet, fejet og parat til rengøring.