• Lyst til at lære
  Lyst til at lære
 • Når man har gjort sig umage, har man gjort det godt nok
  Når man har gjort sig umage, har man gjort det godt nok
 • Engagerede lærere med stort fagligt overskud
  Engagerede lærere med stort fagligt overskud
 • Sammenhold og fællesskab
  Sammenhold og fællesskab
 • Faglige udfordringer
  Faglige udfordringer

Ordensregler

På Stenløse Privatskole udviser vi respekt for den enkelte og lægger stor vægt på en god omgangstone og et positivt kropssprog.

 • Alle elever skal møde før ringetid.
 • I skoletiden må eleverne ikke forlade skolen. Dette gælder ikke 10. klasse.

Dress-code

 • Eleverne skal møde i praktisk tøj, som kan tåle leg og praktisk arbejde. Tøjet skal være afpasset årstiden, og elevens fremtræden skal være sømmelig og ikke udfordrende.
 • Eleverne må ikke bære kasket eller hue i undervisningssammenhænge.
 • Overtøj skal hænges på knagerne uden for undervisningslokalet.
 • Elever i 0.- 6. klasse skal medbringe overtøj, så de kan være udendørs i frikvartererne og i SFO-tid.

Frikvarterer
Udeordning for elever i børnehaveklasse til og med 6. klasse.

 • Alle elever i 0. – 6. klasse skal blive på området ved Ding - dog undtaget boldspil for 6. kl.
 • Det er ikke tilladt at opholde sig på parkeringspladsen, og ved cyklerne er ophold kun tilladt i forbindelse med brug af egen cykel.
 • Boldspil må kun foregå på boldbanerne. 6. klasse skal bruge boldbanen ved Dong
 • Rulleskøjter, rullesko, løbehjul og skateboards må kun bruges som transportmiddel til og fra skole. Rulleskøjter skal tages af, inden man går indendørs.
 • Området ved Dong er forbeholdt elever i 7. - 10. klasse. Dog må 6. klasse gerne bruge boldbanen her.

Indeordning for elever i 7. - 10. klasse.

 • Indeordningen forudsætter, at man viser hensyn til hinanden og ikke er støjende og voldsom i sin adfærd.

Mobiltelefoner

Indskolingen:
Eleverne må kun medbringe mobiltelefoner, såfremt disse er slukkede. Mobiltelefonon må ikke tages med ud i frikvartererne.
Hvis en elev får behov for at ringe, kan der gives tilladelse hertil af elevens lærere eller pædagoger.

Mellemskolen:
Telefonerne sættes i holderen, når eleven møder i klassen om morgenen. Telefonen må ikke bruges i hele skoletiden, ej heller i frikvarterne, uden der er givet særlig tilladelse fra læreren - fx. fordi telefonen, skal anvendes i undervisningen.

Udskolingen:
Elevernes mobiltelefoner skal være slukkede eller på lydløs og placeres i holderen i klassen i timerne, med mindre den bruges i undervisningen.


Ved uhensigtsmæssig brug af mobiltelefonen kan læreren inddrage denne og aflevere den på kontoret.
Eleven kan afhente telefonen efter endt skoledag.
På lejrskoler gælder særlige regler. Disse meddeles af den enkelte lærer.

Ordensduksens pligter.
Klassens ordensdukse tømmer skraldespande og sørger for, at klasselokalet er udluftet inden spisefrikvarteret er forbi.
Efter sidste lektion i klasselokalet eller faglokalet sørger ordensduksen for, at skraldespanden er tømt, og at lokalet er opstolet, fejet og parat til rengøring.