• slide
 • Lyst til at lære
  Lyst til at lære
 • Når man har gjort sig umage, har man gjort det godt nok
  Når man har gjort sig umage, har man gjort det godt nok
 • Engagerede lærere med stort fagligt overskud
  Engagerede lærere med stort fagligt overskud
 • Sammenhold og fællesskab
  Sammenhold og fællesskab

Forventninger

Vær aktiv og engageret
Det forventes, at forældrene bakker aktivt op om skolen. Send kun afbud til møder og arrangementer, hvis det er tvingende nødvendigt.
Din indstilling til skolen smitter og påvirker dit barn direkte.

Som forælder skal du sørge for, at dit barn:

 • møder udhvilet
 • har fået morgenmad
 • har madpakke med
 • møder til tiden - dvs. før klokken ringer
 • har lavet lektier

Lektielæsning
Det forventes, at forældrene dagligt læser med de små elever og dagligt taler med de store elever om deres hjemmearbejde.
Ansvaret for, at hjemmearbejdet bliver udført bør langsom flyttes fra forældrene til barnet.

Fravær
Det er vigtigt, at man som forældre respekterer skolen som en arbejdsplads for både elever og lærere, og at skolen har høj prioritet i barnets tilværelse. Der betyder bla. at lægebesøg, frisørtider, forlystelser og familiesamvær placeres uden for skoletiden, at ferier holdes i skolens ferier og at arbejde og fritidsinteresser planlægges, så skolen ikke forsømmes. Enhver anmodning om fritagelse fra skolen bør overvejes nøje.

Alt fravær noteres i kontaktbogen på Forældreintra med angivelse af fraværsdage og årsag.
Ved længerevarende sygdom kontaktes klasselæreren. Syge børn holdes hjemme.
Bliver et barn syg i løbet af skoledagen, vil skolen underrette en af forældrene, og det forventes, at forældrene i løbet af rimelig tid henter barnet.

Ved fravær af anden grund end sygdom skal der forudgående søges herom.
Fravær 1-3 dage kan bevilges af klasselæreren, mens fravær på over 3 dage kun kan bevilges af skolens ledelse. Det påhviler forældre og barn efterfølgende at indhente det forsømte.

Religion
Vi betragter tro som et personligt anliggende.
Det betyder, at man pga. religiøs overbevisning ikke kan fritages fra almindelige aktiviteter i undervisningen, bad efter idræt, højtider, lejrskoler mv.

Konflikter
Det forventes, at forældrene aktivt medvirker til at løse de konflikter, deres barn involveres i. I hvert tilfælde vurderes det, om forældrene bør inddrage læreren i konflikter mellem elever indbyrdes. Når barnet klager over noget i skolen, er det vigtigt, at forældrene lytter til barnet, men også overvejer, om barnets fremstilling vil svare til den voksnes - en sag kan altid ses fra flere sider. Tal hellere en gang for meget end en gang for lidt med læreren.
Uenighed mellem skole og hjem bør drøftes, når børnene ikke hører det. Det forventes, at kritik af skolen rettes til skolen så tidligt som muligt. Kontakt læreren, aftal eventuelt et møde.
I ethvert barns skoleforløb vil der opstå konflikter, og disse er med til at udvikle barnet, hvis vi voksne anviser fornuftige måder at løse konflikterne på. Se også 12 gode råd til forældre.