• Lyst til at lære
  Lyst til at lære
 • Når man har gjort sig umage, har man gjort det godt nok
  Når man har gjort sig umage, har man gjort det godt nok
 • Engagerede lærere med stort fagligt overskud
  Engagerede lærere med stort fagligt overskud
 • Sammenhold og fællesskab
  Sammenhold og fællesskab
 • Faglige udfordringer
  Faglige udfordringer

Mobbepolitik

Mobning er barnets problem - men de voksnes ansvar

Kulturen på Stenløse Privatskole er præget af høflighed, gensidig respekt og ordentligt sprog. Vi passer på hinanden og på skolen. Man siger Godmorgen, man holder døren for hinanden, man stopper op og spørger Kan jeg hjælpe dig?

I dagligdagen er der forståelse for hinandens forskelligheder og personligheder. Det bidrager til mangfoldigheden og giver kulør i hverdagen.

Vi prioriterer højt at fremme trivslen i et inkluderende fællesskab og at forebygge og løse eventuel mobning. Hvis en elev mobbes, er det et anliggende for hele klassen, og dette skal, med de voksnes hjælp, løses i fællesskab.

Forebyggelse af mobning indgår i lærernes årsplaner på alle klassetrin, og følger en fastlagt plan for hele skolen. Hvis en elev eller klasse ikke trives, har vi faste procedurer. Man kan altid regne med, at vi handler, og at dette sker i tæt kontakt med hjemmet. Se 12 gode råd til forældre.

Skolen har en ledelsesstruktur, som betyder at afdelingslederne er meget tæt på klassernes dagligdag. Klasselærerne har ansvaret for det løbende og forebyggende trivselsarbejde i klassen, og afdelingslederen træder til, hvis der opstår behov.
Hvis der er tale om mistrivsel eller mobning laves en handlingsplan.

I 0. klasse grundlægges de sunde og givende klassefællesskaber i børnegruppen - såvel som i forældregruppen. Derfor bruges der ekstra meget energi og tid på at have aktiviteter og skabe kulturer, som er trivselsfremmende, og som kan videreføres i de kommende år.

Vi er meget optagede af elevernes digitale dannelse og adfærd på alle klassetrin, og underviser eleverne løbende i dette.
3. og 7. klasses har hvert år besøg af Børns Vilkår, som holder foredrag/workshop for eleverne om emnet.

I 3. klasse har eleverne en ugentlig time med mindfulness på skemaet. På 3. årgang er der særligt fokus på tiltag, der understøtter, at vi hvert år optager en ny 3.c. Det er vigtigt, at de nye elever hurtigt kommer i trivsel og bliver en del af fællesskabet på skolen, og at de lærer skolens kultur at kende.

I efteråret afholdes den årlige Trivselsdag for hele skolen. En fantastisk og veltilrettelagt dag, hvor alle er sammen om samme emne og mål: Sund trivsel og ingen mobning. Her udarbejder klassen regler og taler om, hvordan man undgår mobning – eller hvad man skal gøre, hvis man oplever mobning.

Vi har legepatruljer, som er elever i mellemskolen, der har til opgave at arrangere lege for og med de mindre elever i frikvarterer, således at alle har nogen at lege med. Eleverne i mellemskolen føler stort ansvar for de mindre elever.

Der er ”buddy-ordninger” for alle nye elever, som hjælper én til rette og sørger for, at man ikke lades alene.

Skolen har fast samarbejde med SSP-Egedal (Socialforvaltning, Skole, Politi). Samarbejdet bruges både i akutte sager og i det forebyggende arbejde - bl.a. har vi årlige møder for både elever og forældre på 6. og 7. årgang om trivsel og adfærd. Vi har desuden fast samarbejde med psykolog, talepædagog og sundhedsplejerske under PPR-Egedal.Se også: 12 GODE RÅD TIL FORÆLDRE - SÅDAN UNDESTØTTER DU DEN GODE TRIVSEL