• slide
 • Lyst til at lære
  Lyst til at lære
 • Når man har gjort sig umage, har man gjort det godt nok
  Når man har gjort sig umage, har man gjort det godt nok
 • Engagerede lærere med stort fagligt overskud
  Engagerede lærere med stort fagligt overskud
 • Sammenhold og fællesskab
  Sammenhold og fællesskab

UDSKOLING

I udskolingen har vi stor fokus på, at hver elev skal udvikle sine kompetencer mest muligt i et optimeret læringsmiljø. Derfor fokuserer vi på høj faglighed i undervisningen og et frugtbart studiemiljø, hvor alle får mulighed for at gøre sig umage.

Undervisningen foregår på et ambitiøst fagligt niveau, hvor de faglige udfordringer tilpasses den enkelte elevs forudsætninger.

Vi har en forventning om, at alle elever møder til tiden og er velforberedte til alle timer, og det er vigtigt for os, at alle elever får mulighed for at udnytte deres potentiale optimalt og bliver studieparate.

I udskolingen har vi bl.a.:

 • Stor fokus på et fagligt studiemiljø
 • Studiecafe
 • Fokus på ordentlig og respektfuldt sprog
 • Fokus på ordentlig og respektfuld omgangsform
 • Skriftlige årsprøver i 7. og skriftlige og mundlige prøver i 8. klasse, som forberedende træning til afgangsprøven i 9.klasse
 • Terminsprøver i 9. klasse
 • Gennemarbejdet testprogram, som hjælper læreren til at give den bedste undervisning til alle uanset niveau
 • Tæt samarbejde mellem skole og hjem
 • Faglærersamtaler
 • Skole/hjem samtaler
 • Forældremøder
 • Studierettet projektopgave med inddragelse af forældrene
 • Sprogskole i England 8.kl
 • Mulighed for praktikophold i England
 • SP-uger (faglige fordybelsesuger)
 • Madlejrskole i 7. klasse
 • Tæt samarbejde med SSP (skole, socialforvaltning, politi)
 • Fællessamlinger
 • Fælles udflugtsdag for udskolingen
 • Brobygning til ungdomsuddannelserne
 • Talentprogram