• Lyst til at lære
  Lyst til at lære
 • Når man har gjort sig umage, har man gjort det godt nok
  Når man har gjort sig umage, har man gjort det godt nok
 • Engagerede lærere med stort fagligt overskud
  Engagerede lærere med stort fagligt overskud
 • Sammenhold og fællesskab
  Sammenhold og fællesskab
 • Faglige udfordringer
  Faglige udfordringer

Før-SFO (SPIREN)

På Stenløse Privatskole har vi før-SFO.
Før-SFO’en hedder SPIREN og starter den 1. april.

I SPIREN lærer børnene

 • skolen og dens rutiner at kende
 • hvad det vil sig at være i en klasse
 • bl.a lidt dansk og matematik - ca. én lektion dagligt
 • at færdes ude i frikvartererne og føle sig trygge blandt de andre elever

Der er mødetid hver dag fra kl. 8.10 til 13.40. Herefter er der frivillig SFO til kl. 17.00. Det er dog muligt at hente barnet allerede kl. 11.30.

I Spiren går alle 44 børn på samme hold. Der er tilknyttet 3 voksne fra SFO-personalegruppen, som tilrettelægger og gennemfører forløbet i tæt samarbejde med afdelingsleder for indskolingen, Susanne Nielsen.

Spiredagen indeholder morgensamling, faglige aktiviteter med dagens bogstav eller tal samt skriftlige opgaver.
Derudover indgår leg og bevægelse i de faste rutiner.

Efter spisepausen er der overvejende fri leg, hvor personalet observerer legerelationer og forsøger forskellige elevsammensætninger.

På baggrund af de observationer der gøres fagligt og socialt, sammensætter vi klasserne, som præsenteres på et forældremøde medio juni.