• slide
 • Lyst til at lære
  Lyst til at lære
 • Når man har gjort sig umage, har man gjort det godt nok
  Når man har gjort sig umage, har man gjort det godt nok
 • Engagerede lærere med stort fagligt overskud
  Engagerede lærere med stort fagligt overskud
 • Sammenhold og fællesskab
  Sammenhold og fællesskab

SFO

På Stenløse Privatskole har vi to typer SFO-tid for alle elever i 0.-3. klasse

Frivillig SFO har åben morgen og eftermiddag Se åbningstider, og er sammenlignelig med traditionel SFO

Obligatorisk SFO, også kaldet PUST, ligger i skemalagte lektioner i skoletiden. PUST-timerne er meget vigtige for at skabe harmoni og balance i børnenes hverdag, de bruges som et pusterum for hjernen. Lektionerne planlægges og varetages af SFO-personale, og understøtter dermed sammenhængen mellem skole- og SFO-tid

Skoledagen i indskolingen slutter hver dag kl. 13:45, og herefter kan eleverne gå direkte i Frivillig SFO. Tiden her er elvernes frie tid, hvor der er mulighed for fri leg og aktiviteter i forskellige værksteder.

I SFO-tiden er det vigtigt at:

 • eleverne støttes i at skabe relationer på tværs af klasserne
 • eleverne støttes i selvvalgte aktiviteter
 • der lægges vægt på fastholdelse i spil, færdiggørelse af leg, plads til fordybelse
 • eleverne lærer at respektere hinanden og behandle hinanden på en sådan måde, at der er plads til forskelligheder
 • eleverne øves i konfliktløsning
 • mobning ikke tolereres
 • eleverne anvender et ordentligt og respektfuldt sprog
 • eleverne støttes i at holde fast i egne værdier, kende egne og andres grænser for at opnå positivt selvværd
 • eleverne tager del i fælles forpligtelser: Oprydning, feje mm.
 • eleverne øves i at blive selvhjulpne mht. hygiejne, hjemmesko, huske aftaler, overtøj m.m.
 • personalet giver eleverne den omsorg, de har behov for, så de trives fysisk og psykisk
 • personalet møder eleverne med interesse og engagement
 • personalet iagttager og stimulerer elevernes udtryksformer