• Lyst til at lære
  Lyst til at lære
 • Når man har gjort sig umage, har man gjort det godt nok
  Når man har gjort sig umage, har man gjort det godt nok
 • Engagerede lærere med stort fagligt overskud
  Engagerede lærere med stort fagligt overskud
 • Sammenhold og fællesskab
  Sammenhold og fællesskab
 • Faglige udfordringer
  Faglige udfordringer

Skolepenge

Indmeldelsesgebyr kr. 500,- Refunderes ikke
Depositum kr. 2000,- Refunderes ved udmeldelse*)

Skolepenge pr. 1. august 2018
Indskoling (0. - 3. klasse)1.470,- kr. pr. måned. i 11 måneder
Mellemskolen (4. - 6. klasse)1.775,- kr. pr. måned. i 11 måneder
Udskoling (7. - 9. klasse)1.775,- kr. pr. måned. i 11 måneder
10. klasse **) 1.865,- kr. pr. måned. i 11 måneder
SFO obligatorisk (kl. 6.45 - 13.45)565,- kr. pr. måned. i 11 måneder
SFO frivillig (kl.13.45 - 17.00)1.010,- kr. pr. måned. i 11 måneder
Før-SFO (SPIREN) - (kl. 6.45 - 17.00)3.045,- kr. pr. måned


Skolepenge pr. 1. august 2019

Indskoling (0. - 3. klasse)1.515,- kr. pr. måned. i 11 måneder
Mellemskolen (4. - 6. klasse)1.830,- kr. pr. måned. i 11 måneder
Udskoling (7. - 9. klasse)1.830,- kr. pr. måned. i 11 måneder
10. klasse **)1.920,- kr. pr. måned. i 11 måneder
SFO obligatorisk (kl. 6.45 - 13.45)585,- kr. pr. måned. i 11 måneder
SFO frivillig (kl.13.45 - 17.00)1.040,- kr. pr. måned. i 11 måneder
Før-SFO (SPIREN) - (kl. 6.45 - 17.00)3.140,- kr. pr. måned

*) Depositum refunderes ved udmeldelsen. Ved udmeldelse til skoleårets slutning udbetales depositum i løbet af september måned.

**) Ud over skolepengene i 10. klasse betales 500,- kr pr. måned til dækning af introtur og udlandsrejse.

Søskenderabat (gælder ikke SFO):
Kr. 100,- .pr. måned for andet barn
Kr. 440,- pr. måned for tredje barn
Efterfølgende børn er betalingsfri

Den månedlige betaling af skolepenge skal være betalt senest den 5. i måneden, og indbetalingen skal foregå via NETS (PBS)

Manglende betaling:

 1. rykker er gratis
 2. rykker koster kr. 100,-

Der pålægges 5% i morarente, hvis skolepengene ikke er betalt inden udgangen af måneden.