• slide
 • Lyst til at lære
  Lyst til at lære
 • Når man har gjort sig umage, har man gjort det godt nok
  Når man har gjort sig umage, har man gjort det godt nok
 • Engagerede lærere med stort fagligt overskud
  Engagerede lærere med stort fagligt overskud
 • Sammenhold og fællesskab
  Sammenhold og fællesskab

PERSONDATAPOLITIK

Vi behandler forældre og børns personoplysninger for at kunne opfylde vores forpligtigelser som skole, der følger af lov om friskoler og private grundskoler mv. og dertil hørende regler. Eksempelvis indhenter vi elev- og forældreoplysninger i forbindelse med en elevs optagelse på skolen for at kunne søge statstilskud, og vi anvender oplysninger om eksterne samarbejdspartnere i henhold til den kontrakt, som vi har med disse.

Vi behandler overordnet alene almindelige oplysninger som fx navn, adresse mv., men i enkelte tilfælde behandler vi en særlig kategori af personoplysninger (følsomme oplysninger) som fx helbredsoplysninger om barnet. Dette sker efter konkret samtykke hertil.

Som udgangspunkt er det alene skolen, der anvender personoplysninger, vi har om en elev eller forældre. Skolen har retningslinjer for, hvilke konkrete personoplysninger, der anvendes, og hvornår en medarbejder har adgang til personoplysninger om elever og forældre.

Vi videregiver også oplysninger til Børne- og Undervisningsministeriet og andre offentlige myndigheder, når vi efter reglerne er forpligtet.

Skolen bruger også eksterne leverandører i forhold til fx elektronisk behandling af data. Disse eksterne parter behandler alene vores personoplysninger i henhold til den instruks, som fremgår af en databehandleraftale, som skolen har indgået med leverandøren.

Opbevaring af personoplysninger

Overordnet opbevarer vi alene personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtigelser som skole. Eksempelvis sletter vi som udgangspunkt oplysninger om elever og forældre, senest et år efter eleven forlader skolen.

Retten til at trække samtykke tilbage

Man har til enhver tid ret til at trække sit samtykke tilbage. Dette kan gøres ved at kontakte skolens kontor.

Hvis man vælger at trække sit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af personoplysningerne på baggrund af det tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis man tilbagetrækker sit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Ret til at se oplysninger

Man har ret til at få indsigt i egne oplysninger.

Ret til berigtigelse

Man har ret til at få urigtige oplysninger rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har man ret til at få slettet oplysninger om sig selv, inden tidspunktet for den almindelige generelle sletning indtræffer.