• slide
 • Lyst til at lære
  Lyst til at lære
 • Når man har gjort sig umage, har man gjort det godt nok
  Når man har gjort sig umage, har man gjort det godt nok
 • Engagerede lærere med stort fagligt overskud
  Engagerede lærere med stort fagligt overskud
 • Sammenhold og fællesskab
  Sammenhold og fællesskab

Optagelse i 0. klasse

Ansøgning om plads fra 0. klasse på Stenløse Privatskole sker ved at udfylde ansøgningsskema og indbetale indmeldelsesgebyr på kr. 500,-

Gebyret er et administrationsgebyr og tilbagebetales ikke.

Skolens sekretær kan kontaktes for nærmere oplysning om ventelister.

Når skolen har modtaget ansøgning/indmeldelsesgebyr sendes en bekræftelse med besked om den aktuelle placering på ventelisten.

Vi gør opmærksom på, at elever som har søskende på skolen, altid har førsteret til pladserne, og placeringer på ventelisten kan ændres af den grund.

Man opnår mulighed for søskenderelation fra den dato, hvor ens søskende begynder på skolen. Man har som familie selv ansvar for at gøre skolens kontor opmærksom på, at man har fået søskendestatus.

Da vi har stor søgning til skolen, anbefaler vi, at man indskriver sit barn hurtigst muligt efter fødslen.

Børn, der indskrives i deres fødeår, stilles lige i deres muligheder for optagelse, uanset om de fødes først eller sidst på året - og for disse børn gives der meddelelse om optagelse/nummer på venteliste inden udgangen af februar i det efterfølgende kalenderår.

Børn, der opskrives senere end deres fødeår, får besked om optagelse eller venteliste umiddelbart efter modtagelse af ansøgning/indmeldelsesgebyr.

Vi tilstræber en nogenlunde ligelig fordeling af drenge og piger i klasserne, dette gælder også, hvis der er flere søskende på venteliste. Tvillinger vil altid blive placeret i hver sin klasse.

I oktober måned året før skolestart vil forældre til børn, der har fået plads, blive opkrævet et depositum på kr. 2.000,-

Depositum refunderes ved senere udmeldelse, såfremt man ikke har noget økonomisk udestående med skolen. Bemærk dog, at hvis barnet frameldes før Spirestart, refunderes depositum ikke.