• Lyst til at lære
  Lyst til at lære
 • Når man har gjort sig umage, har man gjort det godt nok
  Når man har gjort sig umage, har man gjort det godt nok
 • Engagerede lærere med stort fagligt overskud
  Engagerede lærere med stort fagligt overskud
 • Sammenhold og fællesskab
  Sammenhold og fællesskab
 • Faglige udfordringer
  Faglige udfordringer

Optagelse i 0. klasse

Elever, som ønsker optagelse på Stenløse Privatskole sender ansøgning om optagelse og indbetaler indmeldelsesgebyr på 500,- kr.

Gebyret er et administrationsgebyr og tilbagebetales ikke.

Ansøgning om optagelse sker ved brug af ansøgningsskemaet. Skolens sekretær kan kontaktes for nærmere oplysning om ventelister.

Når skolen har modtaget ansøgning/indmeldelsesgebyr sendes en bekræftelse med besked om den aktuelle placering på ventelisten.

Vi gør opmærksom på, at elever som har søskende på skolen, altid har førsteret til pladserne, og placeringer på ventelisten kan ændres af den grund.

Man opnår mulighed for søskenderelation fra den dato, hvor ens søskende begynder på skolen. Man har som familie selv ansvar for at gøre skolens kontor opmærksom på, at man har fået søskendestatus. Se nærmere her.

Da vi har stor søgning til skolen, anbefaler vi, at man indskriver sit barn hurtigst muligt efter fødslen.

Børn, der indskrives i deres fødeår, stilles lige i deres muligheder for optagelse, uanset om de fødes først eller sidst på året - og for disse børn gives der meddelelse om optagelse/nummer på venteliste inden udgangen af januar i det efterfølgende kalenderår.

Søskende til elever på skolen har fortrinsret.

Børn, der opskrives senere end deres fødeår, får besked om optagelse eller venteliste umiddelbart efter modtagelse af ansøgning/indmeldelsesgebyr.

Vi forbeholder os ret til at sikre en ligelig fordeling af drenge og piger under hensyntagen til klassernes trivsel, dette gælder også, hvis der er flere søskende på venteliste.

I oktober måned året før skolestart vil forældre til børn, der har fået plads, blive opkrævet et depositum på 2.000,- kr.

Depositum refunderes ved senere udmeldelse, dog ikke såfremt barnet frameldes før dets skolestart i 0. klasse.