• Lyst til at lære
  Lyst til at lære
 • Når man har gjort sig umage, har man gjort det godt nok
  Når man har gjort sig umage, har man gjort det godt nok
 • Engagerede lærere med stort fagligt overskud
  Engagerede lærere med stort fagligt overskud
 • Sammenhold og fællesskab
  Sammenhold og fællesskab
 • Faglige udfordringer
  Faglige udfordringer

Mellemskolen

I mellemskolen 4.-6. klasse øges forventningerne til elevernes selvstændighed. Kravene til elevernes faglige niveau øges over årene og de bedømmes to gange årligt i både faglige og sociale kompetencer ud fra 7 –trins skalaen.

Vi har stor fokus på elevernes og klassernes trivsel og handler hurtigt og kompetent, hvis der opstår problemer. Vi har altid fokus på elevernes omgangstone og klassens lærere arbejder tæt sammen i team omkring den enkelte klasse. Afdelingslederen for mellemskolen er tæt på undervisningen og de enkelte elever.

 • Faglærersamtaler, hvor forældre og elever får tilbud om at tale med klassens faglærere
 • Tydelig politik omkring brug af mobiltelefoner, pc, tablet i undervisningen
 • Årligt tilbagevendende besøg af kendt forfatter
 • Mulighed for at deltage i musical
 • Minimum et årligt socialt arrangement for forældre, elever og klasselærere
 • Morgensang tre gange om ugen sammen med indskolingen
 • Udeordning i alle frikvarterer
 • Obligatoriske valgfag på tværs af klasser og årgange
 • Fælles udflugt for alle tre klassetrin
 • Frivillig lektiecafe’ flere gange om ugen
 • Fælles emneuge i september for eleverne i mellemskolen
 • Årlig elevsamtale mellem elev og klasselærer
 • Karakterer to gange årligt, der gives karakterer i både faglige og personlige egenskaber
 • Tysk fra 3. klasse
 • Biologi fra 5. klasse
 • Geografi og fysik fra 6. klasse
 • Skolefest for 3.-6. klasse arrangeret af 6. klasserne
 • Samarbejder med SSP
 • Mulighed for elevudveksling i 6. klasse med elever fra Sydslesvig
 • Sprogskole til Tyskland i slutningen af 6. klasse med fokus på tysk sprog og kultur