• slide
 • Lyst til at lære
  Lyst til at lære
 • Når man har gjort sig umage, har man gjort det godt nok
  Når man har gjort sig umage, har man gjort det godt nok
 • Engagerede lærere med stort fagligt overskud
  Engagerede lærere med stort fagligt overskud
 • Sammenhold og fællesskab
  Sammenhold og fællesskab

Indskoling

I indskolingen går høj faglighed og trivsel hånd i hånd. Det er vores ambition, at alle elever skal trives optimalt og blive så dygtige som muligt ud fra deres individuelle forudsætninger. Vi lægger derfor stor vægt på, at der er gensidig respekt, ro til at lære, solid faglighed og stor viden om den enkelte elev. For at opnå det bedst mulige resultat er skoledagen fra 8:10 til 13:45 opdelt i faglige timer og SFO-tid. Det er i vores optik en stor kvalitet med SFO-tid i løbet af skoledagen, så der er et pusterum mellem de faglige input. Derfor kalder vi disse lektioner for PUST. I disse pusterum er der særlig opmærksomhed på at få oparbejdet gode relationer, at øve sig i leg og samvær på en måde, så hygge, tolerance og fællesskab er i centrum. Denne struktur betyder, at der er et tæt og konstruktivt samarbejde mellem lærere og pædagoger, og her bliver eleven vinderen. Der er slået ring omkring den enkelte, alle aspekter er belyst, og når eleven forlader indskolingen, kender vi de områder, der skal arbejdes videre med.

 • Tæt samarbejde mellem indskoling og SFO
 • SFO og indskoling har samme afdelingsleder og dermed fælles pædagogisk grundlag
 • Alle klasser har én ugentlig trivselslektion
 • Alle klasser har én ugentlig lektion med skakundervisning
 • Alle klasser har to ugentlige lektioner med yoga
 • Alle klasser har en klassepædagog, som sikrer sammenhængen mellem skole og SFO
 • Frivillig kor tilbydes fra 1. klasse én gang ugentligt
 • Frivillig lektiecafé flere dage om ugen lige efter skoletid
 • Mindfulness i 3. klasse
 • Gennemarbejdet testprogram, som hjælper læreren til at give den bedste undervisning til alle uanset niveau
 • Intensivt læseprogram i 1. klasse for elever, der ikke har knækket læsekoden
 • Hyttetur i 2. klasse med socialt fokus.
 • Indskolingsfest i januar
 • Fælles tema-uge en uge i november
 • Fokus på ordentligt og respektfuldt sprog
 • Fælles trivselsdag for indskolingen med udgangspunkt i Mary-fondens aktiviteter
 • Samarbejde med Egedal kommunes talepædagog samt pædagogisk-psykologisk rådgivning