• Lyst til at lære
  Lyst til at lære
 • Når man har gjort sig umage, har man gjort det godt nok
  Når man har gjort sig umage, har man gjort det godt nok
 • Engagerede lærere med stort fagligt overskud
  Engagerede lærere med stort fagligt overskud
 • Sammenhold og fællesskab
  Sammenhold og fællesskab
 • Faglige udfordringer
  Faglige udfordringer

10. klasse

Skolen arbejder på at give eleverne faglig viden, som giver dem mulighed for at afslutte skolen med 10. klasseprøven med et tilfredsstillende resultat.

Endvidere vil vi sørge for at styrke elevernes selvstændighed og ansvarsfølelse.

Vi giver mulighed for medbestemmelse og indflydelse.

Vores forventninger
Vi forventer:

 • at eleven udviser selvstændighed og ansvarsfølelse overfor de krav, vi stiller.
 • at eleven arbejder koncentreret og engageret både i de faglige og praktiske forløb, i projekterne og i aktiviteterne ud af huset.
 • at eleven tager medansvar for sin egen læring.
 • at eleven er indstillet på, at det skal blive et godt skoleår både fagligt og socialt..
 • at eleven har gennemført 9. klasse med et rimeligt resultat.

Hvad sker der i årets løb
I skolens kalender kan man få en oversigt over skoleåret. Følgende er dog planlagt:
August
: 3 dages introtur.
November
: 1 uges brobygning
December
: Terminsprøve, sprog-/skirejse til Kitzbühel og selvvalgt opgave
Maj/juni
: Afsluttende skriftlige og mundtlige prøver.

Brobygning og praktik
I 10. klasse skal eleverne deltage i brobygning, som er et vejledningskursus og undervisningsforløb af 1 uges varighed på en ungdomsuddannelse (Handelsskole, Teknisk Skole, Gymnasium, Social- og sundhedsskole evt. andre skoler).

Eleverne vælger 2 uddannelser, de er interesserede i, og følger så undervisningen. De får mulighed for at opleve miljøet og møde lærere og elever. Herigennem får de afklaret om deres uddannelsesvalg svarer til forventningerne, eller om de skal vælge noget andet.

Det er ikke sikkert alle ønsker om brobygning kan opfyldes pga. regler om deltagerantal osv.

I 10. klasse er der ingen praktikuge, men eleverne kan altid komme i praktik, hvis de har et ønske om det, og de kan komme i praktik flere gange.

Dette er specielt for de elever, der endnu ikke har afklaret deres uddannelsesvalg, og som gennem praktikken kan udforske forskellige erhverv for at se om det har interesse.

De kan komme i militær-praktik, hvis de ikke har været det i 9. klasse.

Der må desuden påregnes udgift til introtur, udlandsrejse (5.000,- kr.), transport m.m. i forbindelse med brobygning og evt. praktik.


Prøv 10. klasse for en dag

Det er muligt at prøve vores 10. klasse en enkelt dag. Kontakt afdelingsleder Kristine Traun-Terkelsen (47170910 lok. 7) og aftal et besøg.